De medewerker van onze sociale dienst  is het aanspreekpunt voor huurders voor leefbaarheidsproblemen, onaangepast woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene problemen in een appartementsgebouw of wooncomplex, …huurderscontacten

De medewerker voert controles uit over het al dan niet naleven van de verplichtingen van de huurder voor onderhoud van de woning of tuin, goed nabuurschap, bewoning, bijwoning, …

Iedere melding wordt onderzocht.  Indien nodig worden alle partijen gehoord en wordt er samen gezocht naar een oplossing of worden er afspraken gemaakt.

Indien nodig wordt samengewerkt met het OCMW, CAW, Begeleid Wonen of doorverwezen naar een andere instantie.

Nieuwe huurders worden binnen de drie maanden na inhuis persoonlijk bezocht voor een kennismakingsgesprek.  Hierbij wordt geïnformeerd naar de tevredenheid van de huurder over de dienstverlening van Huisvesting Tienen  en over zijn woonomgeving.  Vragen van de nieuwe huurder worden beantwoord.

Sinds 1 januari 2015 is er een overeenkomst afgesloten met Samenlevingsopbouw RISO om een buurtgerichte werking in de sociale huisvesting uit te bouwen. Het bevorderen van bewonersparticipatie, het verbeteren van de klantentevredenheid en het versterken van het sociaal beleid vormen de focus van het traject…