deonthologische code

 

 

 

 

 

 

DEONTHOLOGISCHE CODES

  • 1. Toegankelijk:

 

“Huisvesting Tienen is er voor iedereen!”

 

– Huisvesting Tienen werkt laagdrempelig.

– Huisvesting Tienen  is neutraal en staat open voor iedereen, ongeacht huidskleur,

herkomst, levensbeschouwing, taal, geaardheid …

– Ook wie niet bij haar terecht kan omdat hij niet aan de wettelijke voorwaarden

voldoet, wordt begeleid naar de bevoegde persoon of dienst.

 

  • 2. Klantgericht:

 

“De klant is haar partner! Zijn welzijn is de maat van haar handelen.”

 

– Huisvesting Tienen gaat uit van de gelijkwaardigheid van de klanten.

– Zij behandelt alle klanten met respect.

– Samen met de klant zoekt zij naar een duurzame oplossing

voor zijn vraag.

– Iedere klant kan aanspraak maken op een gelijke en

objectieve behandeling.

 

 

  • 3. Deskundig:

 

“Zij stimuleert de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van haar medewerkers.”

 

– Zij is een lerende organisatie.

– Zij  stimuleert haar medewerkers om zich te ontwikkelen.

– Zij geeft kansen aan medewerkers met zin voor initiatief en

creativiteit.

– Zij bouwt aan een open, goede en constructieve teamspirit.

– Zij werkt aan een organisatie waar haar medewerkers zich

goed voelen in hun werk.

 

  • 4. Open:

 

“Een goed imago is een zaak van al onze medewerkers.”

 

– Huisvesting Tienen werkt open en doorzichtig.

– Zij verantwoordt beslissingen zowel ten aanzien van haar medewerkers

als ten aanzien van de klanten en de hele gemeenschap.

 

  • 5. Communicatief:

 

“Huisvesting Tienen staat open voor dialoog en informeert en communiceert     duidelijk en doelgericht.”

 

– Huisvesting Tienen geeft duidelijke en begrijpelijke informatie over

haar opdracht en diensten.

– Zij staat open voor suggesties en bemerkingen van de klanten

en de gemeenschap.

 

  • 6. Kostenbewust:

 

“Huisvesting Tienen gaat zorgvuldig om met haar middelen.”

 

– Met de beschikbare middelen bouwt ze een optimale dienstverlening

uit en streeft we een maximum aan welzijn na

– Huisvesting Tienen vermijdt verspilling.

 

  • 7. Samenwerkend:

 

“Welzijn is een zaak van iedereen, daarom werkt Huisvesting Tienen samen.”

 

– Zij werkt samen met andere actoren in het welzijnsveld.

– Huisvesting Tienen streeft een optimale verhouding na met de gemeenten

en de hogere overheden

 


SWOT