missie en visie

MISSIE

 

De missie van Huisvesting Tienen bestaat erin om een oplossing te bieden voor de sociale woonproblematiek door het bouwen, verhuren en verkopen van  woningen die voldoen aan de normen van kwaliteit en energiezuinigheid.

Voorts wil zij basisbegeleidingstaken voorzien voor haar huurders door het aanbieden van huisvestingsondersteuning en –begeleiding.

Voor de lokale woonactoren en plaatselijke besturen wil zij een duidelijk aanspreekpunt zijn en een belangrijke vertegenwoordiger met betrekking tot de sociale huisvesting in het werkgebied.

 

VISIE

Huisvesting Tienen wil  de aangesloten gemeenten helpen om hun sociaal objectief (decreet grond- en pandenbeleid) te behalen.

Zij wil blijven groeien en dus bijkomende woningen realiseren die passen bij de noden in de samenleving;

Zij wil tevens verder blijven werken aan de opwaardering van het huidig patrimonium door een professioneel, transparant  en efficiënt beheer van het bestaand patrimonium.

Zij wil een gezonde financiële organisatie zijn, die prioriteit geeft aan een toekomstgerichte nieuwbouw en renovatie.

Zij wil samenwerken met de plaatselijke besturen zodat zij in staat zijn hun sociaal objectief te halen.

Door samenwerking met andere sociale organisaties wenst zij de betrokkenheid en de inspraak van de huurders  te versterken.

Om haar missie en visie te realiseren, werkt Huisvesting Tienen aan een consistente gedragslijn die wordt gedragen door de hele organisatie en door alle medewerkers. Deze gedragslijn moet elke dag weer worden waargemaakt.